สูตร+

  1. ต้องไป+ตอนเซิฟ สีเขียว
  2. ต้องเกกก่อน+ ( อันนี้สำคัญมากๆนะ ผมลองดูแล้ว )
  3. ใส่อาวุธ หรือ ชุดลงไปก่อน
  4. ใส่หินแดงลงไป ( ตั้งใจฟังนะเทคนิคอยู่ตรงนี้ )
  5. สังเกตุตอนเกมมันดูดหินน่ะครับ ถ้าช้าๆแบบกระตุกๆ ให้รีบชักออกทันที และถ้าช้าๆตอนหลังเร็วก้อกดยกเลิกก่นนะครับ
  6. แล้วสังเกตุยังไงถึง+ติด = ก้อคือว่าการดูดหินกับตอนมันลงไปในช่องเวลามันจะสม่ำเสมอกันครับ ตอนสังเกตุดูดีดี

ชุดเกราะ
ตี + ครั้งที่ 1 โอกาสติด 90% โอกาสล้มเหลว 10%
ตี + ครั้งที่ 2 โอกาสติด 80% โอกาสล้มเหลว 20%
ตี + ครั้งที่ 3 โอกาสติด 70% โอกาสล้มเหลว 30%
ตี + ครั้งที่ 4 โอกาสติด 60% โอกาสล้มเหลว 40%
ตี + ครั้งที่ 5 โอกาสติด 50% โอกาสล้มเหลว 50%
ตี + ครั้งที่ 6 โอกาสติด 40% โอกาสล้มเหลว 60%
ตี + ครั้งที่ 7 โอกาสติด 30% โอกาสล้มเหลว 70%
ตี + ครั้งที่ 8 โอกาสติด 20% โอกาสล้มเหลว 80%
ตี + ครั้งที่ 9 โอกาสติด 10% โอกาสล้มเหลว 90%
ตี + ครั้งที่ 10 โอกาสติด 0% โอกาสล้มเหลว 100%

อาวุธ
ตี + ครั้งที่ 1 โอกาสติด 100% โอกาสล้มเหลว 0%
ตี + ครั้งที่ 2 โอกาสติด 100% โอกาสล้มเหลว 0%
ตี + ครั้งที่ 3 โอกาสติด 70% โอกาสล้มเหลว 30%
ตี + ครั้งที่ 4 โอกาสติด 60% โอกาสล้มเหลว 40%
ตี + ครั้งที่ 5 โอกาสติด 50% โอกาสล้มเหลว 50%
ตี + ครั้งที่ 6 โอกาสติด 40% โอกาสล้มเหลว 60%
ตี + ครั้งที่ 7 โอกาสติด 30% โอกาสล้มเหลว 70%
ตี + ครั้งที่ 8 โอกาสติด 20% โอกาสล้มเหลว 80%
ตี + ครั้งที่ 9 โอกาสติด 10% โอกาสล้มเหลว 90%
ตี + ครั้งที่ 10 โอกาสติด 0% โอกาสล้มเหลว 100%

### หมายเหตุ ตี + ครั้งที่ 10 ถ้าใส่ยันต์โชคลาภเข้าไป จะเพิ่มโอกาสติดให้ 10%###

+++ ค่าหลอม +++
• อุปกรณ์ Lv.10 ครั้งละ 5,000 สลึง
• อุปกรณ์ Lv.20 ครั้งละ 10,000 สลึง
• อุปกรณ์ Lv.30 ครั้งละ 15,000 สลึง
• อุปกรณ์ Lv.40 ครั้งละ 20,000 สลึง
• อุปกรณ์ Lv.50 ครั้งละ 25,000 สลึง

*** กฎการหลอม ***
๐ ต้องเสริมหินออฟชั่น(ฟ้า,เขียว)ก่อน แล้วจบด้วยการหินเสริมพลัง(แดง)
๐ ถ้าเสริมพลัง(แดง)ก่อน จะไม่สามารถกลับไปเสริมออฟชั่น(ฟ้า,เขียว)ได้อีก
๐ อาวุธที่ไม่มีออฟชั่น ใช้หินแดง 1 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ อาวุธที่มี 1 ออฟชั่น ใช้หินแดง 2 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ อาวุธที่มี 2 ออฟชั่น ใช้หินแดง 2 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ อาวุธที่มี 3 ออฟชั่น ใช้หินแดง 3 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ อาวุธที่มี 4 ออฟชั่น ใช้หินแดง 3 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ เครื่องป้องกันที่ไม่มีออฟชั่น ใช้หินแดง 1 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ เครื่องป้องกันที่มี 1 ออฟชั่น ใช้หินแดง 2 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ เครื่องป้องกันที่มี 2 ออฟชั่น ใช้หินแดง 2 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ เครื่องป้องกันที่มี 3 ออฟชั่น ใช้หินแดง 3 ก้อนในการเสริมพลัง
๐ เครื่องป้องกันที่มี 4 ออฟชั่น ใช้หินแดง 3 ก้อนในการเสริมพลัง